Photo Voltaic Flame Sensor

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर

उत्पादन तपशील:

X

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर किंमत आणि प्रमाण

  • 1
  • तुकडा/तुकडे

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर उत्पादन तपशील

  • व्होल्ट (v)
  • Industrial
  • Yes
  • Alloy Steel

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर व्यापार माहिती

  • दिवस

उत्पादन वर्णन

Photo Voltaic Flame Sensor Specifications:


1. Type: Flame Sensor
2. Voltage: 220 - 240 V
3. Automation Grade: Yes
4. Material: Alloy Steel
5. Sense: High Photosenitivity
6. Frequency: 50 - 60 Hz
7. Detection Distance: 40 cm Approx
खरेदी आवश्यकता तपशील प्रविष्ट करा
ई - मेल आयडी
मोबाईल क्र.

ज्वाला सेन्सर मध्ये इतर उत्पादनेBack to top