Back to top
एसएमएस पाठवा चौकशी पाठवा
Photo Voltaic Flame Sensor

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर

उत्पादन तपशील:

X

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर किंमत आणि प्रमाण

  • तुकडा/तुकडे
  • 1

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर उत्पादन तपशील

  • व्होल्ट (v)
  • Alloy Steel
  • Yes
  • Industrial

फोटो व्होल्टाइक ज्वाला सेंसर व्यापार माहिती

  • दिवस

उत्पादन वर्णन

Photo Voltaic Flame Sensor Specifications:


1. Type: Flame Sensor
2. Voltage: 220 - 240 V
3. Automation Grade: Yes
4. Material: Alloy Steel
5. Sense: High Photosenitivity
6. Frequency: 50 - 60 Hz
7. Detection Distance: 40 cm Approx
खरेदी आवश्यकता तपशील प्रविष्ट करा
ई - मेल आयडी
मोबाईल क्र.

ज्वाला सेन्सर मध्ये इतर उत्पादने



परिश्रमशील सूक्ष्म नियंत्रणे
भाटिया कंपाऊंड क्रमांक- २, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, ठाणे (प),ठाणे - 400602, महाराष्ट्र, भारत
फोन :08045804232
Fax :91-22-25397999
मोहन सुपे श्री (भागीदार)
मोबाईल :08045804232